Svet-Stranek.cz
VASORI

UBYTOVACÍ PODMÍNKY:

UBYTOVACÍ PODMÍNKY

V CELÉM AREÁLU JE NUTNO DODRŽOVAT POŘÁDEK A ČISTOTU!!!!

1.Přísný zákaz kouření v chatkách a v celém objektu.(pouze místa k tomu určené)
2.Při nástupu na rekreaci obdrží host jeden klíč od chatky a hlavního vchodu.V případě ztráty je nutno zaplatit poplatek 500kč.
3.Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.
4. Za odložené věci neručíme.

5.ZÁKAZ POBYTU NEPŘIHLÁŠENÝCH OSOB V CELÉM AREÁLU!!

6.U soukromého ubytování je v ceně obvykle zahrnuta spotřeba elektrické energie, vody a plynu. V ceně je také zahrnuto ložní prádlo, závěrečný úklid a další služby.

Host je povinen chatku a společenskou místnost před odjezdem uklidit, bez ohledu na závěrečný úklid ze strany hostitele.
Závěrečný úklid ze strany hosta zahrnuje mytí a úklid nádobí, odstranění odpadků (plasty a sklo třídit) tak, aby se objekt poskytovatelům služeb vrátil upraven.

Chatka bude vrácena v takovém stavu jakém byla předána.(jakékoliv požkození nebo ztráta bude naúčtována dle cenníku) k nehlédnutí u majitele.
7.HLAVNÍ VCHODOVOU branku a dveře od chatky Z A M Y K E J T E!!!!!Objednavatel je povinen dodržet nástupní čas - OD-14hod-19hod. a počet ubytovacích osob.

Ukončit pobyt v stanovený den nejpozději v 10hod(pokud není dohodnuto jinak).
Ubytování poskytujeme minimálně na 2 noci.

Za ubytování a poskytnutí služby je host povinen zaplatit cenu DOHODNUTOU.
V případě, že nedojde ve stanoveném termínu k úhradě zálohy, rezervace a potvrzení objednávky se ruší.
Smlouva o ubytování je uzavřena dnem úhrady zálohy objednatelem. Smlouva o ubytování je závazná pro ubytovatele a objednatele ubytování.
Po zaplacení zálohy Vám bude doručeno potvrzení o ubytování (ubytovací poukaz).
V případě zrušení rezervace 3 týdny a více před začátkem pobytu je záloha vratná v plné výši. Pokud rezervaci zrušíte v kratší době, záloha je použita jako storno poplatek!!!

V chatkách a sociálním zařízení je přísně zakázáno kouření! V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vráceni jakékoliv částky.
Je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, pouze po domluvě s provozovatelem ubytování.
Host je povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí. Host je povinen při odchodu provést úklid chatky, zhasnout osvětlení, vypnout veškeré elektrické, plynové spotřebiče a zavolat správce k předání, který si objekt převezme.